Zásady ochrany osobních údajů

Chcitokoupit.cz/Chcitoprodat.cz se zavázala, že vám poskytne kvalitní služby a tato pravidla nastíní naše trvalé závazky vůči vám, pokud jde o to, jak spravujeme vaše osobní údaje.
Přijali jsme australské principy ochrany soukromí (APP), které jsou obsaženy v zákonu o ochraně soukromí z roku 1988 (Cth) (zákon o ochraně osobních údajů). 

Co jsou osobní údaje a proč je shromažďujeme?
Osobní informace jsou informace nebo názory, které identifikují jednotlivce. Příklady osobních informací, které shromažďujeme, zahrnují: jména, adresy, e-mailové adresy, čísla telefonu a faxu.
Tyto osobní údaje jsou získávány mnoha způsoby, včetně [rozhovorů, korespondence, telefonicky a faxem, e-mailem, registrací na našich vebových stránkách, z vašich webových stránek, z médií a publikací, z jiných veřejně dostupných zdrojů] a od třetích stran. Nezaručujeme internetové odkazy nebo zásady oprávněných třetích stran.
Osobní údaje shromažďujeme s primárním účelem poskytování našich služeb, poskytování informací našim klientům a marketing. Osobní údaje můžeme také použít pro sekundární účely, které jsou úzce spjaty s primárním účelem, za okolností, kdy byste mohli rozumně očekávat takové užití nebo zveřejnění. Můžete se kdykoli odhlásit od našich mailingových / marketingových seznamů, a to písemnou formou.
Když shromažďujeme osobní informace, budeme tam, kde je to vhodné a kde je to možné, vysvětlovat, proč shromažďujeme informace a jak hodláme používat.
Citlivé informace
Citlivé informace jsou definovány v zákoně o ochraně osobních údajů tak, aby obsahovaly informace nebo názory o takových věcech, jako je rasový či etnický původ jednotlivce, politické názory, členství v politickém sdružení, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborové organizaci nebo jiném profesním orgánu, trestní rejstřík nebo zdravotní informace.
Citlivé informace použijeme pouze my:
• Pro primární účel, pro který byl získán
• Pro sekundární účel, který přímo souvisí s primárním účelem
• S vaším souhlasem; nebo je-li vyžadováno nebo povoleno zákonem.
Třetí strany
Tam, kde to bude rozumné a proveditelné, shromáždíme vaše osobní údaje pouze od vás. Za určitých okolností však můžeme poskytnout informace od třetích stran. V takovém případě podnikneme přiměřené kroky k zajištění toho, abyste byli informováni o informacích, které nám poskytla třetí strana.
Zveřejnění osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny v řadě okolností, včetně následujících:
• třetí strany, které souhlasíte s používáním nebo zveřejněním; a
• Je-li to vyžadováno nebo povoleno zákonem.
Bezpečnost osobních informací
Vaše osobní údaje jsou uchovávány způsobem, který je přiměřeně chrání před zneužitím a ztrátami a neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním.
Pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, podnikneme přiměřené kroky k zničení nebo trvalému odhalení vašich osobních údajů. Většina osobních údajů je však nebo bude uložena v klientských souborech, které uchováváme po dobu minimálně 7 let.
Přístup k vašim osobním údajům
Můžete získat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a aktualizovat je a / nebo je opravit, s výhradou určitých výjimek. Pokud chcete získat přístup k vašim osobním údajům, kontaktujte nás prosím písemně.
Chcitokoupit.cz/Chcitoprodat.cz nebude účtovat žádný poplatek za vaši žádost o přístup, ale může vám účtovat administrativní poplatek za poskytnutí kopie vašich osobních údajů.
Abychom mohli chránit vaše osobní údaje, můžeme před odesláním požadovaných informací požadovat identifikaci od vás.
Zachování kvality vašich osobních informací
Pro nás je důležité, aby vaše osobní údaje byly aktuální. Přijmeme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přesné, úplné a aktuální. Pokud zjistíte, že informace, které máme, nejsou aktuální nebo jsou nepřesné, informujte nás co nejdříve, abychom mohli aktualizovat naše záznamy a zajistíme, že budeme moci i nadále poskytovat kvalitní služby.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který je webovou stránkou uložen do vašeho prohlížeče. Ostatní webové stránky mohou později tuto uloženou informaci přečíst. Stránka tedy např. pozná, že už jste ji v minulosti navštívil/a, a proto vám nezobrazí informační okno. Také se používá pro opakovené přihlášení uživatelským účtem nebo pro zobrazení reklam, které jsou filtrovány tak, aby zobrazovaly vámi dříve vyhledávané zboží. 

Použití cookies si můžete libovolně nastavit ve vašem webovém prohlížeči. Můžete také smazat jednotlivé cookies a popřípadě odmítnout přijímání všech cookies! Více informací ohledně používaní cookies naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.  


Aktualizace zásad a Cookies

Tato pravidla se mohou čas od času změnit a jsou k dispozici na našich webových stránkách.
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na emailu:

admin@chcitokoupit.cz